เกี่ยวกับการติดตั้ง
การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 1 การติดตั้ง MySQL
การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 2 การติดตั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 3 การติดตั้ง MyPCU ที่เครื่องแม่ (SERVER)
การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 4 การติดตั้ง MyPCU ที่เครื่องลูก (CLIENT)
การติดตั้ง MyPCU ตอนที่ 5 การ Update โปรแกรม MyPCU
การตั้งค่ารูปแบบวันที่ของเครื่อง
การกำหนดค่า Firewall สำหรับ MyPCU
การจำลองเครื่อง Notebook เป็น Server MyPCU
การถอนการติดตั้ง MySQL อย่างถูกวิธี
  เกี่ยวกับการตั้งค่า
การจัดการข้อมูลผู้ให้บริการ (PROVIDER)
การตั้งค่าและการจัดการ รหัสหัตถการ
การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User)
การตั้งค่าและการจัดการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ตอนที่1
การตั้งค่าและการจัดการ ค่าบริการอื่นๆ


การใช้งานเบื้องต้น การตั้งค่าการใช้งาน
การจัดการบัญชีเงินสด
การจัดการบัญชีเงินฝาก
การจัดการรายจ่าย
ระบบรายงาน
มารู้จัก 43 แฟ้มเบื้องต้นกันก่อน
ข้อมูล (43 แฟ้ม) Error แก้ยังไง?
มีอะไรบ้างใน 43 แฟ้ม?
มารู้จักแฟ้มผู้ให้บริการ (PROVIDER)


การจัดการรายการยาในระบบคลังยา
การจัดการรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในระบบคลังยา
ระบบคลังยาและการรับยาเข้าคลังกรณีใช้งานครั้งแรก
การรับยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเข้าคลังภายใน
การเบิกยาและเวชภัณฑ์จากคลังยาภายใน
การปรับจำนวนคลังยาใน MyPCU
การตรวจสอบและปรับปรุงจำนวนยาและเวชภัณฑ์


การจัดการรายการวัคซีนที่จะใช้
การรับและเบิกวัคซีนจากคลังยา
การบันทึกวัคซีนแบบให้บริการเอง และจัดการวัคซีนที่หมดแล้ว
การบันทึกวัคซีนแบบความครอบคลุม และใช้ข้อมูลจาก MyData
   

  เกี่ยวกับประชากร
การเพิ่มประชากรรายใหม่ กรณีคนในเขตฯ
การเพิ่มประชากรรายใหม่ กรณีคนนอกเขตฯ
การจำหน่ายประชากรจาก แฟ้ม PERSON ทั่วไป
การเปลี่ยนสถานะการอยู่อาศัย (TYPEAREA) ของประชากร
การจำหน่ายประชากรกรณีเสียชีวิตและทราบสาเหตุการเสียชีวิต
การย้ายบ้านของประชากรภายในเขตฯ
  เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
การบันทึกและใช้ประโยชน์จากพิกัดบ้าน ตอนที่ 1
การบันทึกและใช้ประโยชน์จากพิกัดบ้าน ตอนที่ 2
  เกี่ยวกับโรงเรียน/นักเรียน
การเพิ่มโรงเรียน/นักเรียน
การบันทึกข้อมูลบริการขั้นพื้นฐาน กับ CORE SERVICE DATA
การบันทึกตรวจสายตาในเด็กและการส่งข้อมูล VISION 2020
การบันทึกการประเมิน ADL
การบันทึกการประเมิน CVD Risk
การบันทึกการคัดกรองผู้สูงอายุ (BGS)


การเปลี่ยนรหัสโรคเรื้อรังอย่างไรให้ถูกต้อง
การบันทึกแฟ้ม LABFU แบบความครอบคลุม


การบันทึกข้อมูลแจ้งหน่วยบริการใน Web MyData (สำหรับโรงพยาบาล)
การบันทึกตรวจสอบข้อมูลที่มีการแจ้งเตือน (สำหรับหน่วยบริการ)
   
การแก้ไขปัญหาข้อมูลแบบ Online
การบันทึกภาพหน้าจอแบบง่ายๆ กับโปรแกรม Paint
กด F1 เข้ารับบริการไม่ได้ กับการแชร์โฟลเดอร์ภาพ (ตอนที่ 1)
กด F1 เข้ารับบริการไม่ได้ กับการแชร์โฟลเดอร์ภาพ (ตอนที่ 2)
การแก้ปัญหาเรื่องวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง


การตรวจสอบ 43 แฟ้มใน MyPCU
การส่งออก 43 แฟ้ม (แบบทั้งหมด บางแฟ้ม และเลือกช่วงเวลา)
การส่งออกข้อมูลเข้า MyData และ การตรวจสอบการส่งข้อมูล
การใช้งาน SQL Browser ใน MyPCU และ SQL เบื้องต้น
การใช้ประโยชน์จากตารางที่เกี่ยวข้อง