ติดตั้งพร้อมกัน 10 แห่งขึ้นไป อบรมให้ฟรี

 

 

เกี่ยวกับโปรแกรม

 • ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ทุกเวอร์ขั่น
 • ใช้ฐานข้อมูลเป็น MySQL
 • สามารถติดตั้งใช้งานเพียงเครื่องเดียว หรือ ใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้
 • มีระบบสำรองข้อมูล

ระบบครุภัณฑ์

 • บันทึกบัญชีทรัพย์สินตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง
 • ออกรหัสโดยโปรแกรม ลดความผิดพลาด ซ้ำซ้อน
 • สามารถเก็บรูปภาพได้
 • สามารถเก็บไฟล์เอกสารที่เป็น pdf ไฟล์ได้
 • บันทึกประวัติการซ่อม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
 • คำนวณค่าเสือมให้เป็นรายวัน
 • มีระบบรายงานรองรับการทำงาน

ระบบวัสดุ

 • บันทึกรายการวัสดุที่ใช้ในหน่วยงาน
 • มีระบบการบันทึกวัสดุเข้าคลัง
 • มีระบบการเบิกวัสดุจากคลัง
 • พิมพ์ใบขออนุมัติการเบิกได้
 • ตัดสตีอกวัสดุในคลังได้
 • มีระบบรายงานวัสดุคงคลัง และรายงานสรุปประจำปี
 • รองรับการใช้เครื่องยิงบาร์โค้ด

 
 
รหัสครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ)
 
 
 
 
 
 

ตัวติดตั้ง MyAssets

 
คลิปการสอนการใช้งาน MyAssets


Email : mypcu@mypcu.in.th
Email : kidkom@gmail.com
Tel : 083-0595789
        085-2507785

Update MyAssets โฉมใหม่

Update MyAssets เก่า

ไฟล์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง